Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

 Trở thành nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất và làm hài lòng khách hàng tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Trở thành đối tác được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ thiết kế và thi công, đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt, giá trị cho xã hội.

Mang lại cho đối tác những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển nhanh mạnh song song với việc áp dụng các công nghệ mới trong việc phát triển dự án.